Systemy karmienia

Dystrybucja paszy - poprzeczki paszowe

Linie poprzeczne transportujące pasze w najczęściej spotykanych przekrojach 75mm,  90mm oraz 120mm i nie tylko. Wszystkie elementy składowe najlepszej jakości gwarantujące długą i bezawaryjną pracę. Możliwości stworzenia wszelkich możliwych układów i długości dystrybucji paszy.

Czytaj więcej...

FLEXTRA - innowacyjny system odchowu reprodukcji

System żywienia FLEXTRA zapewnia optymalny proces wychowu stad reprodukcyjnych nie powodując stresu u ptaków i pozwala uzyskiwać wysoki stopień wyrównania mas ciała ptaków.
Wszystkie elementy systemu paszowego FLEXTRA są wykonane z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje wieloletnie bezawaryjne ich użytkowanie.

Czytaj więcej...

Łańcuchowy system karmienia

Łańcuchowy system karmienia o prędkości łańcucha 6m/min, 12 m/min, 18 m/min 36 m/min w zależności od potrzeb hodowlanych

  • największą zaletą systemu prosta konstrukcja i niezawodne rozwiązania techniczne
  • równa i szybka dystrybucja paszy
  • bardzo dobre rezultaty hodowlane niosek reprodukcyjnych
  • łatwość demontażu i utrzymania higieny
Czytaj więcej...

MATRIX - innowacyjny system karmienia KOGUTÓW

System MATRIX pozwala na równoczesne wyjadanie paszy przez koguty stojące obok siebie po jednej (paszociąg przy ścianie kurnika, 5-6 kogutów na 1 m koryta)) lub po obu stronach paszociągu (paszociąg w środku kurnika, 8-10 kogutów na 1 m koryta). Paszociąg zajmuje mniej miejsca aniżeli paszociąg wyposażony w okrągłe karmidła.

Czytaj więcej...

Rozrzutniki paszy ROTRA i REFLEX

Rozrzutniki paszy granulowanej ROTRA i REFLEX służą w kurnikach ze stadami reprodukcyjnymi do rozrzucania w ściółce niewielkich porcji paszy zarówno w okresie wychowu, jak i produkcji nieśnej, dzięki czemu ptaki są równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni kurnika, utrzymują podobne tempo wzrostu zachowując wysokie wyrównanie mas ciała w całym stadzie, a ponadto są stymulowane do grzebania w ściółce wzmacniając tym samym mięśnie nóg i poprawiając jakość tej ściółki oraz zaspakajając swoje naturalne zachowanie, co poprawia dobrostan ptaków.

Czytaj więcej...

Silniki i windy do podnoszenia linii karmienia i pojenia

Elektryczne windy sufitowe służące podnoszeniu linii karmideł lub poideł w kurnikach wyposażone są w silniki jedno- lub trzyfazowe o różnej mocy, dzięki czemu mogą być wykorzystane do podnoszenia linii karmienia lub pojenia o różnej długości. Silniki powinny być zamocowane w bardzo bezpieczny sposób, aby ciężar podnoszonej linii karmienia lub pojenia nie wyrwał z ich mocowania.

Czytaj więcej...

System karmideł okrągłych

Oferowany przez VDL system karmienia ptaków w karmidłach okrągłych może być montowany w kurniku jako oddzielne linie lub zamknięte obwody z wykorzystaniem różnego rodzaju karmideł okrągłych w zależności od gatunku ptaków lub fazy ich chowu.
Możliwe jest zainstalowanie systemu z karmidłami zamykanymi w zależności od potrzeb w całej linii karmienia lub tylko w wybranych jej częściach. 

Czytaj więcej...