Woliera

Systemy woliery/alternatywna produkcja jajka konsumpcyjnego

Firma Jansen/VDL od wielu lat rozwija systemu do woliery/alternatywnej produkcja jaka konsumpcyjnego/spożywczego. Systemy wolier do produkcji jajka konsumpcyjnego/spożywczego są systemami wielorzędowymi i wielopoziomowymi. Celem systemów wolier jest maksymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej w budynku tak aby uzyskać maksymalną obsadę niosek produkujących jajka konsumpcyjne/spożywcze i jak najlepsze wykorzystania powierzchni budynku dla woliery. W tym celu firma Jansen/VDL tworzy woliery do alternatywnej produkcji jajka wykorzystuje najwyższej jakości materiały o bardzo dużej trwałości.