Wentylacja i sterowanie mikroklimatem

Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacyjne służą do usuwania z kurnika na zewnątrz zużytego powietrza zawierającego szkodliwe gazy. Mogą pracować na zasadzie grawitacyjnej wymiany powietrza lub – po zainstalowaniu w kominie wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym – na zasadzie wymuszonego mechanicznie przepływu powietrza.

Czytaj więcej...

Komputery Klimatyczne

Komputery klimatyczne umożliwiają ciągłą kontrolę temperatury i poziomu wilgotności względnej powietrza wewnątrz kurnika i na zewnątrz, a także zawartości CO2 w powietrzu w kurniku, prędkości wiatru i jego kierunku w najbliższym sąsiedztwie kurnika. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komputer klimatyczny pozwala dostosować pracę systemów wentylacji (wentylatory i otwory nawiewne) i ogrzewania/chłodzenia zgodnie z założonymi przez producenta parametrami.

 

Czytaj więcej...

Wentylatory

Wysokiej klasy wentylatory osiowe Multifan ścienne i kominowe są z wielkim powodzeniem wykorzystywane w systemach wentylacyjnych w kurnikach. W celu poprawienia warunków środowiskowych w kurnikach montowane są też wysokowydajne mieszacze powietrza Multifan.
Wykonane z najwyższej jakości materiałów wentylatory Multifan są zdolne do pracy w każdych warunkach środowiskowych, również w wysokich temperaturach, sięgających maksymalnie 150°C. 

Czytaj więcej...

Wloty Powietrza

Wydajność każdego systemu wentylacji w kurniku zależy nie tylko od wentylatorów, ale także od wlotów powietrza.
W zależności od ilości wlotów, ich wielkości, usytuowania, kształtu oraz możliwości automatycznej regulacji zapewniającej ścisłą współpracę z wentylatorami możliwe jest utrzymywanie w kurniku odpowiednich parametrów środowiskowych zapewniających ptakom właściwy dobrostan niezbędny do uzyskiwania wysokiej wydajności produkcyjnej.

Czytaj więcej...

Wymienniki Ciepła - Rekuperatory

Rekuperator to urządzenie pozwalające odzyskiwać ciepło z powietrza wywiewanego z kurnika. Bezwzględnymi warunkami sprawnego działania rekuperatora jest brak w kurniku jakiejkolwiek wentylacji grawitacyjnej oraz wysoka szczelność okien i drzwi
Głównym elementem rekuperatora jest wymiennik ciepła, którego typ decyduje o typie rekuperatora. 

Czytaj więcej...