Woliera -> Systemy woliery/alternatywna produkcja jajka konsumpcyjnego

Zastosowanie

Woliery mają zastosowanie w następującym rodzaju ptactwa:

- produkcja jaka konsumpcyjnego/spożywczego

- odchów niosek do produkcji jaka konsumpcyjnego/spożywczego

Opis produktu

Firma Jansen/VDL od wielu lat rozwija systemu do woliery/alternatywnej produkcja jaka konsumpcyjnego/spożywczego. Systemy wolier do produkcji jajka konsumpcyjnego/spożywczego są systemami wielorzędowymi i wielopoziomowymi. Celem systemów wolier jest maksymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej w budynku tak aby uzyskać maksymalną obsadę niosek produkujących jajka konsumpcyjne/spożywcze i jak najlepsze wykorzystania powierzchni budynku dla woliery. W tym celu firma Jansen/VDL tworzy woliery do alternatywnej produkcji jajka wykorzystuje najwyższej jakości materiały o bardzo dużej trwałości. W celu osiągnięcia maksymalnych rezultatów produkcji jajka konsumpcyjnego/spożywczego firma Jansen/VDL stworzyła różne typy wolier taką jak Comfort 2.0®, Comfort 2.0 INSIDE®. Systemy te są stworzone przez Jansen/VDL mają na celu łatwe poruszanie się niosek pomiędzy rzędami i poziomami systemu wolier gdzie przebywają i bytują nioski produkujące jajka konsumpcyjne/spożywcze. Systemy wolier/alternatywne Comfort® zwiększają powierzchnię i przestrzeń życiową dla niosek produkujących jak konsumpcyjne co powoduje więcej jajek, lepszą kondycję niosek konsumpcyjnych oraz lepsze warunki środowiskowe dla utrzymania stada niosek. Systemy wolier/ alternatywne wyposażone są w łańcuchowe/pełzakowe systemy żywienia, poidła nipplowe oraz w gniazda dla niosek konsumpcyjnych. Systemy Comfort 2.0® wykorzystują optymalnie przestrzeń bez kompromisów w zakresie produkcji jajka konsumpcyjnego wydajności i jakości systemu woliery/alternatywnego. Jansen/VDL szczególny nacisk położyła na rozwinięcie odpowiednich systemów do odchowu i dysponują dwoma rodzajami dla niosek konsumpcyjnych/spożywczych dla wolier/alternatywnego chowu nioski t.z. systemem VolMaxx, NivoVaria, NivoMaxx.

NivoVaria® firmy Jansen/VDL jest systemem do odchowu tak aby pisklęta po odchowie bardzo dobrze radziły sobie jako nioski w produkcji jajek w systemach woliery/alternatywnych. System NivoVaria® jest otwarty i w łatwy sposób można kontrolować rozwój stada niosek konsumpcyjnych. System regulacji wysokości systemu żywienia łańcuchowego/pełzakowego, systemu pojenia nipplowego jest łatwy do regulacji i zamiany wraz ze wzrostem stada niosek konsumpcyjnych.

Platformy w NivoVaria® są otwarte i dają dużo możliwości poruszania się nioskom we wnętrzyu woliery do odchowu NivoVari®. W sposób przemyślany kształt systemu rusztów w wolier od chowu NivoVari® powoduje prawidłowe ukształtowanie stawów skokowych, nóg oraz stóp niosk konsumpcyjnych. Wszystkie ruszta we wolierze NivoVaria® oraz wszystkie platformy wewnętrzne i systemy łańcuchowe/pełazakowe są tak ukształtowane że łatwo je wymyć po odchowie. System NivoVariaMaxx® jest rozbudowanym systemem NivoVari® o specjalny system osuszania pomiotu powodujący redukcję wydzielania amoniaku w budynku.

System RearMaxx® jest systemem inaczej zorganizowanym niż NivoVaria® ale prowadzącym do tych samych celów czyli prawidłowej rozbudowy nóg stóp oraz stawów skokowych u nioski konsumpcyjnej. System RearMaxx® składający się z 2 lub 3 pięter powodujący maksymalne wykorzystanie przestrzeni budynku. Systemy żywieniowe zadania przy łańcuchowy/pełzakowy oraz systemy pojenia nipplowe mają regulowaną wysokość którą możemy zmieniać wraz ze wzrostem niosek.