Systemy karmienia -> Silniki i windy do podnoszenia linii karmienia i pojenia

Zastosowanie

Silosy są stosowane dla wszelkie rodzaju ptactwa:

  • tucz brojlera kurzego
  • produkcja jajka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi

Opis produktu

Windy sufitowe służące podnoszeniu linii karmideł lub poideł w kurnikach wyposażone są w silniki jedno- lub trzyfazowe o różnej mocy, dzięki czemu mogą być wykorzystane do podnoszenia linii karmienia lub pojenia o różnej długości.

Silniki powinny być zamocowane w bardzo bezpieczny sposób, aby ciężar podnoszonej linii karmienia lub pojenia nie wyrwał z ich mocowania. Ważnym elementem elektrycznych wind jest przekładnia, dzięki której można mniej lub bardziej efektywnie wykorzystać moc zainstalowanego silnika.

Bezawaryjność działania systemu podciągania linii karmienia lub pojenia w dużym stopniu zależy od prawidłowej instalacji lin, na których zawieszone są do sufitu linie karmienia i pojenia,