Systemy karmienia -> MATRIX - innowacyjny system karmienia KOGUTÓW

Zastosowanie

Są stosowane dla kogutów przy produkcji jaj wylęgowych stad rodzicielskich kierunek brojlera kurzego:

  • produkt dla kogutów produkcja jajka wylęgowego przez stało rodzicielskie kierunek brojler kurzy

Opis produktu

System MATRIX jest nowatorskim rozwiązaniem dla stosowania w stadach wylęgowych w szczególności dla kogutów. Pasza zostaje zadana do systemu dzień wcześniej tak aby w momencie karmienia stada rodzicielskiego nastąpiło tylko odkrycie zadanej wcześniej paszy a koguty stada rodzicielskiego otrzymały paszę w jednej chwili.

Zaletą systemu Matrix jest bezstresowy dostęp do paszy co powoduje wyrównanie kogutów stada rodzicielskiego i przekłada się na wysokie zapłodnienie jajek wylęgowych stada rodzicielskiego.