Gallery

Other -> Round feeder system

System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta podczas zadawania paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta podczas zadawania paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta podczas zadawania paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta podczas zadawania paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta podczas zadawania paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta  z sytem Flow Slider wysypu bocznego
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego widok na budek z pisklętami jednodniowymi  w pierwszej fazie tuczu
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego z wyspaną paszą
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy i pisklętami jednodniowymi
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy i pisklętami jednodniowymi
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy i pisklętami jednodniowymi
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy i pisklętami jednodniowymi
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy i pisklętami jednodniowymi
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy
System karmienia dla brojlera VDL - karmidło Valenta z sytem Flow Slider wysypu bocznego paszy