Reprodukcja -> System karmideł okrągłych


Oferowany przez VDL system karmienia ptaków w karmidłach okrągłych może być montowany w kurniku jako oddzielne linie lub zamknięte obwody z wykorzystaniem różnego rodzaju karmideł okrągłych w zależności od gatunku ptaków lub fazy ich chowu.
Możliwe jest zainstalowanie systemu z karmidłami zamykanymi w zależności od potrzeb w całej linii karmienia lub tylko w wybranych jej częściach. Ponadto możliwe jest wyposażenie wszystkich karmideł lub tylko niektórych w specjalny suwak przepływu paszy pozwalający na usypywanie niewielkich ilości paszy z karmidła do ściółki bezpośrednio przed zasiedleniem kurnika jednodniowymi pisklętami i przez pierwsze dni tuczu; opcja ta eliminuje konieczność rozkładania papierów na ściółce i rozsypywania na nich paszy w celu zachęcenia piskląt do wyjadania paszy.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie okrągłe karmidła są wyprodukowane z odpowiednio twardego wysokiej jakości materiału gwarantującego długotrwałe ich użytkowanie i zaprojektowane tak, aby możne je było napełniać właściwą paszą zgodnie z programem żywienia, ptakom pozwalały na swobodne w każdej wieku wyjadanie potrzebnej im ilości paszy przy jak najmniejszych stratach paszy (zabezpieczenie przed rozsypywaniem paszy), a także były łatwe w montażu, wymianie, regulacji oraz czyszczeniu. System szybkiego i jednoczesnego napełniania karmideł paszą sypką, kruszoną lub granulowaną jest regulowany elektronicznym ogranicznikiem poziomu paszy w karmidłach, który również uruchamia napełnianie karmideł świeżą paszą. Opcjonalnie jest możliwa instalacja żarówki LED na końcu linii karmienia zachęcającej ptaki do wyjadania paszy z karmideł w tej części linii karmienia, co powoduje wcześniejsze obniżenie poziomu paszy w pobliżu ogranicznika poziomu paszy i częstsze włączanie opcji napełniania karmideł świeżą paszą.
Linie karmienia są zawieszone, a centralny system pozwala łatwo i precyzyjnie ustawiać linie karmienia i karmidła na odpowiedniej wysokości.

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.