Indyki -> System karmideł okrągłych

Zastosowanie

Silosy są stosowane dla wszelkie rodzaju ptactwa:

  • tucz brojlera kurzego
  • produkcja jajka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi

Opis produktu

Oferowany przez VHP system karmienia ptaków karmideł okrągłych może być montowany w kurniku jako oddzielne linie dla tuczu bro jlera kurzego oraz indyka ras ciężkich .Możliwe jest zainstalowanie systemu z karmidłami zamykanymi w zależności od potrzeb w całej linii karmienia lub tylko w wybranych jej częściach.

Ponadto możliwe jest wyposażenie wszystkich karmideł lub tylko niektórych w specjalny wysypu bocznego t.z. Flow Slider który pozwala na ułatwiony dostęp do paszy jednodniowych piskląt brojlerów kurzych od pierwszego dnia i szybsze przyrosty brojlerów. Opcja ta eliminuje konieczność rozkładania papierów na ściółce i rozsypywania na nich paszy w celu łatwiejszego startu piskląt.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie okrągłe karmidła są wyprodukowane z odpowiednio twardego wysokiej jakości materiału gwarantującego długotrwałe ich użytkowanie i zaprojektowane tak, aby możne je było napełniać paszą zgodnie z programem żywienia i pozwalały ptakom na swobodne w każdej wieku wyjadanie potrzebnej im ilości paszy bez strat paszy (zabezpieczenie przed rozsypywaniem paszy), a także aby były łatwe w montażu, wymianie, regulacji oraz czyszczeniu.

System szybkiego napełniania karmideł paszą sypką, kruszoną lub granulowaną jest regulowany ogranicznikiem poziomu paszy w karmidłach, który również uruchamia napełnianie karmideł świeżą paszą. Opcjonalnie jest możliwa instalacja żarówki LED na końcu linii karmienia zachęcającej ptaki do wyjadania paszy z karmideł w tej części linii karmienia, co powoduje lepsze żerowanie w pobliżu czujnika dozorującego załączanie silnika zasypującego karmidła.

Linie karmienia są zawieszone, a centralny system pozwala łatwo i precyzyjnie ustawiać linie karmienia i karmidła na odpowiedniej wysokości.