Reprodukcja -> Schładzanie powietrza systemem Pad Cooling

Zastosowanie

Schładzanie pad cooling stosowane są dla wszelkie rodzaju ptactwa:

  • tucz brojlera kurzego
  • produkcja jajka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi

Wytwarzają korzystny mikroklimat

Opis produktu

Szczególnie dużym wyzwaniem dla każde producenta drobiu jest zapewnienie komfortowych warunków mikroklimatycznych w kurniku w okresie letnim często wysokich temperatur na zewnątrz kurnika dochodzących do 40°C. jednym z takich systemów jest t.z. system pad cooling czyli inaczej chłodzenie panelowe. Schładzanie odbywa się przez ewaporację wody z przechodzącej przez panele chłodzące t.z. pad coolingowe. Powietrze z zewnątrz kurnika przechodzące z dużą prędkością przez panel padcoolinyowy zostaje schłodzony. Warunkiem otrzymanie takiego efektu ewaporacyjnego jest zastosowanie wentylacji tunelowej w kurniku. Wentylacja tunelowa jest bezpośrednio odpowiedzialna za przypływ powietrza z dużą prędkością w kurniku przy każdym rodzaju hodowli czy to tuczu brojlera kurzego czy produkcji jajka wylęgowe w stadach rodzicielskich. Wysokość schłodzonego powietrza w systemach pad coolingowych jest zależne od rodzaju zastosowanej płyt pad coolingowej oraz ilości metrów kwadratowych pad coolingu