Schładzanie -> Schładzanie powietrza systemem wysokociśnieniowym

Zastosowanie

Schładzanie wysoko ciśnieniowe stosowane są dla wszelkie rodzaju ptactwa:

  • tucz brojlera kurzego
  • produkcja jajka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi

Wytwarzają korzystny mikroklimat powodują dobre rozprowadzenie temperatur w kurniku

Opis produktu

Szczególnie dużym wyzwaniem dla każde producenta drobiu jest zapewnienie komfortowych warunków mikroklimatycznych w kurniku w okresie letnim często wysokich temperatur na zewnątrz kurnika dochodzących do 40°C. Jednym z takich systemów jest t.z. schładzanie powietrza systemem wysokociśnieniowym pracującym na 70 barów. Woda dostarczana jest do specjalnego rodzaju dysz wysokociśnieniowych które rozpylają mgiełką na budynku inwentarskim i powodują obniżenie temperatury powietrza we wnętrz budynku czy to przy tuczu brojlera kurzego czy produkcji jajka wylęgowego stada rodzicielskiego. Niezmierni ważnym parametrem jest odpowiedni dobór parametrów wentylacyjnych w budynku i podłączenie systemu schładzania do centralnego sterowania mikroklimatem w kurniku.