Wentylacja -> Wymienniki Ciepła - Rekuperatory

Zastosowanie

Zastosowanie do wszystkich rodzajów produkcji drobiarskiej:

  • tucz bojlera kurzego
  • produkcja jaka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi  

Opis produktu

Rekuperator to urządzenie pozwalające odzyskiwać ciepło z powietrza wywiewanego z kurnika. Głównym elementem rekuperatora jest wymiennik ciepła, którego typ decyduje o typie rekuperatora.

W wymienniku ciepła spotykają się dwa strumienie powietrza: wywiewanego z kurnika i nawiewanego przez otwory nawiewne, między którymi odbywa się wymiana energii.

Choć strumienie powietrza nie mieszają się, przekazują sobie ciepło. Budowa wewnętrzna wymiennika ciepła oraz rodzaj zastosowanych materiałów decydują o różnicach jakościowych między tymi samymi typami wymienników.

Wymienniki ciepła obrotowe (urządzenia z tego typu wymiennikiem niekiedy nazywane są regeneratorami) charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością do 95% odzyskiwanego ciepła i są z powodzeniem wykorzystywane w budynkach o dużej różnorakiej kubaturze.