Indyki -> Wymienniki Ciepła - Rekuperatory


Rekuperator to urządzenie pozwalające odzyskiwać ciepło z powietrza wywiewanego z kurnika. Bezwzględnymi warunkami sprawnego działania rekuperatora jest brak w kurniku jakiejkolwiek wentylacji grawitacyjnej oraz wysoka szczelność okien i drzwi
Głównym elementem rekuperatora jest wymiennik ciepła, którego typ decyduje o typie rekuperatora. W wymienniku ciepła spotykają się dwa strumienie powietrza: wywiewanego z kurnika i nawiewanego przez otwory nawiewne, między którymi odbywa się wymiana energii. Choć strumienie powietrza nie mieszają się, przekazują sobie ciepło.
Budowa wewnętrzna wymiennika ciepła oraz rodzaj zastosowanych materiałów decydują o różnicach jakościowych między tymi samymi typami wymienników. Wymienniki ciepła obrotowe (urządzenia z tego typu wymiennikiem niekiedy nazywane są regeneratorami) charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością (do 95% odzyskiwanego ciepła) i są z powodzeniem wykorzystywane w budynkach o dużej kubaturze. Wymienniki przeciwprądowe mogą być krzyżowe lub równoległe; w tych ostatnich odzysk ciepła jest wysoki i może dochodzić nawet do 95%, zwłaszcza przy spiralnym ułożeniu kanałów, przez które przechodzi powietrze wydalane z kurnika i wchodzące do kurnika. Sprawność wymienników krzyżowych można podnieść nawet do 90% montując je szeregowo.
Odpowiednia konstrukcja wymiennika ciepła i rodzaj materiału, z którego jest on wykonany, nie wymagają dodatkowego ogrzewania zimnego powietrza na wlocie oraz instalacji odmrażającej (system odszraniania).

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.