Reprodukcja -> Kominy wentylacyjne

Zastosowanie

Zastosowanie sterowników do wszystkich rodzajów produkcji drobiarskiej:

 • tucz bojlera kurzego
 • produkcja jaka wylęgowego
 • produkcja indyka
 • tucz indyka
 • tucz gęsi
 • stada rodzicielskie gęsi 

Opis produktu

Kominy wentylacyjne służą do usuwania z kurnika na zewnątrz zużytego powietrza. Zasadniczo wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów wentylacji jak:

 • wentylacja boczna
 • wentylacja dachowa lub inaczej kominowa
 • wentylacja szczytowa
 • wentylacja kombi
 • wentylacja dachowi szczytowa
 • wentylacja tunelowa
 • wentylacja grawitacyjna
 • wentylacja zrównoważona

Dany rodzaj wentylacji jest stosowany w zależności od rodzaju i specyfiki budynku oraz od rodzaje ptactwa czyli hodowla brojlera kurzego, stada rodzicielskie na jajka wylęgowe, tuczu indyka czy odchowalnia indyka. Ilość wymiany powietrza kalkuluje się w zależności od potrzeb dla danego obiektu inwentarskiego typu kurnik.

Rozróżniamy różne rodzaje kominów wentylacyjnych t.z. ciepłe oraz zimne ze względu na budowę oraz różnych średnicach Pracą wentylatorów mechanicznych powinny sterować komputery kontrolujące parametry środowiska w kurniku (temperatura i wilgotność powietrza), aby było one przyjazne ptakom i zapewniało im odpowiedni komfort (dobrostan).

Aby praca wentylatorów była skuteczna, zapewniała prawidłową wymianę powietrza i nie powodowała nadmiernej prędkości przepływu powietrza wewnątrz kurnika (przeciągi), do ich wydajności muszą być dostosowane wielkość i ilość otworów nawiewnych.