Indyki -> Kominy wentylacyjne


Kominy wentylacyjne służą do usuwania z kurnika na zewnątrz zużytego powietrza zawierającego szkodliwe gazy. Mogą pracować na zasadzie grawitacyjnej wymiany powietrza lub – po zainstalowaniu w kominie wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym – na zasadzie wymuszonego mechanicznie przepływu powietrza.
Kominy wentylacyjne pracujące na zasadzie grawitacyjnej muszą być ustawione pionowo (dopuszczalne odchylenie od pionu na odcinku krótszym niż 2m wynosi maksymalnie 30º), ich wylot musi być umieszczony w dachu kurnika, minimalna powierzchnia przekroju powinna wynosić 0,016m2, a najmniejsza szerokość 10cm. Kominy są doskonale zaizolowane, co pozwala unikać skraplania się pary wodnej.
W kominach wentylacyjnych pracujących na zasadzie mechanicznego przepływu powietrza umieszczone są wentylatory o różnej wydajności (5-52 tys.m3/godz.). Jedno- lub trzyfazowe silniki wentylatorów mają zredukowany poziom hałasu. Kominy są produkowane w segmentach o długości 1-1,5m, proste w montażu i łatwe w utrzymaniu czystości.
Kominy wentylacyjne montuje się też w ścianach kurnika; są to kominy działające wyłącznie na zasadzie wymuszonego mechanicznie przepływu powietrza. Przy średnicy otworu 0,52 m mają wydajność do 8,5 tys. m³ powietrza/h, natomiast przy średnicy 1,27 m do 50,5 tys.  m³/h. Charakteryzują się wysoką stabilnością pracy przy możliwości precyzyjnej kontroli ich wydajności, są łatwe w czyszczeniu.

Pracą wentylatorów mechanicznych powinny sterować komputery kontrolujące parametry środowiska w kurniku (temperatura i wilgotność powietrza), aby było one przyjazne ptakom i zapewniało im odpowiedni komfort (dobrostan).
Aby praca wentylatorów była skuteczna, zapewniała prawidłową wymianę powietrza i nie powodowała nadmiernej prędkości przepływu powietrza wewnątrz kurnika (przeciągi), do ich wydajności muszą być dostosowane wielkość i ilość otworów nawiewnych.

Error
Whoops, looks like something went wrong.