Reprodukcja -> Komputery Klimatyczne

Zastosowanie

Zastosowanie sterowników do wszystkich rodzajów produkcji drobiarskiej:

  • tucz bojlera kurzego
  • produkcja jaka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi

Opis produktu

Komputery klimatyczne dostosowane są do kontroli i regulacji każdego systemu wentylacji, zarówno naturalnego grawitacyjnego, jak i wymuszonego mechanicznego, działającego poprzez wentylatory ścienne, dachowe lub tunelowe z systemem chłodzenia pad cooling oraz przy wentylacji złożonej z dwóch lub trzech rodzajów wentylatorów (wszystkie systemy wentylacji muszą współdziałać z otworami nawiewnymi), a także systemami ogrzewania czy chłodzenia zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Nowoczesne komputery dla kurcząt brojlerów i dla stad rodzicielskich pozwalają zarządzać procesem chowu drobiu kontrolując i sterować nie tylko klimatem, ale także spożyciem paszy i wody oraz oświetleniem LED dbając przy tym o prawidłowe tempo wzrostu brojlerów kurzych zgodnie z przewidzianym dla nich programem na podstawie ciągłej losowej kontroli masy ciała ptaków w kurniku, a w przypadku stad kur nieśnych czy rodzicielskich liczyć zniesione jaja.

Każdy z tych komputerów może informować właściciela fermy lub osoby odpowiedzialne za nadzór o stanie klimatu i innych wskaźników produkcyjnych w danym kurniku poprzez łączność przewodową lub bezprzewodową z komputerem PC lub ze smartfonem.

Wygląd monitora w PC, laptopie czy smartfonie jest taki sam jak na ekranie komputerów. Możliwe jest też zainstalowanie opcji alarmu w sytuacji , gdy k tóryś z kontrolowanych parametrów znacząco odbiega od tych, jakie zostały wprowadzone do programu i wymaga bezpośredniej interwencji ze strony obsługi fermy.