Broilery -> Komputery Klimatyczne


Komputery klimatyczne umożliwiają ciągłą kontrolę temperatury i poziomu wilgotności względnej powietrza wewnątrz kurnika i na zewnątrz, a także zawartości CO2 w powietrzu w kurniku, prędkości wiatru i jego kierunku w najbliższym sąsiedztwie kurnika. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komputer klimatyczny pozwala dostosować pracę systemów wentylacji (wentylatory i otwory nawiewne) i ogrzewania/chłodzenia zgodnie z założonymi przez producenta parametrami.

Komputery klimatyczne dostosowane są do kontroli i regulacji każdego systemu wentylacji, zarówno naturalnego grawitacyjnego, jak i wymuszonego mechanicznego, działającego poprzez wentylatory ścienne, dachowe lub tunelowe oraz przy wentylacji złożonej z dwóch lub trzech rodzajów wentylatorów (wszystkie systemy wentylacji muszą współdziałać z otworami nawiewnymi), a także systemami ogrzewania czy chłodzenia zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Nowoczesne komputery (Fortica-PBC dla kurcząt brojlerów i Orion-PP dla stad rodzicielskich) pozwalają zarządzać procesem chowu drobiu kontrolując i sterować nie tylko klimatem, ale także spożyciem paszy i wody oraz oświetleniem dbając przy tym o prawidłowe tempo wzrostu ptaków zgodnie z przewidzianym dla nich programem (na podstawie ciągłej losowej kontroli masy ciała ptaków w kurniku), a w przypadku stad kur nieśnych czy rodzicielskich liczyć zniesione jaja, dostosowywać prędkość taśmociągu zbierającego jaja do ilości zniesionych jaj, a także sterować procesem podsuszania odchodów.

Każdy z tych komputerów może informować właściciela fermy lub osoby odpowiedzialne za nadzór o stanie klimatu i innych wskaźników produkcyjnych w danym kurniku poprzez łączność przewodową z komputerem PC lub bezprzewodową z laptopem lub smartfonem. Wygląd monitora w PC, laptopie czy smartfonie jest taki sam jak na ekranie komputerów Fortica czy Orion. Możliwe jest też zainstalowanie opcji alarmu w sytuacji, gdy któryś z kontrolowanych parametrów znacząco odbiega od tych, jakie zostały wprowadzone do programu i wymaga bezpośredniej interwencji ze strony obsługi fermy.

Error
Whoops, looks like something went wrong.