Reprodukcja -> Systemy ważenia paszy

Zastosowanie

Zastosowanie ważenia paszy w silosie do wszystkich rodzajów produkcji drobiarskiej:

  • tucz bojlera kurzego
  • produkcja jaka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi 

Opis produktu

Pod każdą stopą silosu montuje się czujnik wagowy który sumuje sygnały i przekazuje to do sterownika. Sterownik mikroklimatyczny z elementami zarządzania stadami dla brojlera kurzego, stada rodzicielskiego oraz tuczu indyka przetwarza te sygnały na wizualizację graficzną oraz pokazuje ilośc paszy znajdującej się w poszczególnych silosach paszowych.

Ilość czujników do rejestracji ilości paszy w silosie jest równa ilości stóp które posiada silos paszowy.