Broilery -> Systemy ważenia paszy


Aby przygotować odpowiednią karmę o prawidłowym składzie (wartości pokarmowej) i dostarczyć do linii karmienia w danej jednostce czasu wymaganą ilość gotowej paszy wynikającą z zapotrzebowania ptaków zgodnie z programem żywienia dla danego gatunku drobiu, należy bardzo dokładnie odważyć każdą porcję zadawanej paszy. Służą do tego różnego rodzaju wagi.
Oferowane przez Hotraco Agri wagi pozwalają odważać określone porcje jednego lub wielu rodzajów paszy (surowców/dodatków paszowych). Pasza jest zasypywana do zbiornika wagi jednym lub kilkoma przenośnikami ślimakowymi podłączonymi do specjalnego kosza przyjęciowego TRECH-FWS zamontowanego w górnej części wagi.
Zdolność wagi do odmierzania kolejnych porcji paszy i dostarczania odważonych porcji paszy do linii karmienia jest zależna od pojemności zbiornika wagi, ciężaru właściwego odważanego rodzaju paszy lub surowca/dodatku paszowego, wydajności przenośnika/przenośników ślimakowych do zasypywania określonej porcji paszy lub surowca/dodatku paszowego w danej jednostce czasu (np. w ciągu godziny) oraz całkowitego czasu niezbędnego do załadowania całego zbiornika wagi jednym lub kilkoma rodzajami paszy (np. pasza granulowana uzupełniająca, ziarno zboża i premiks).
Dla maksymalnego zużycia paszy przez stado w danej jednostce czasu przy wykorzystaniu zainstalowanego systemu karmienia należy dobrać właściwą wagę o potrzebnej minimalnej zdolności odważania i dostarczania określonej ilości paszy w jednostce czasu. Zbyt mała waga nie dostarczy wymaganej ilości paszy, zbyt duża nie będzie w pełni wykorzystana.
Rejestrowanie kolejnych odważanych porcji paszy pozwala kontrolować prawidłowość realizacji programu żywienia i zużycie paszy ogółem, które jest jednym z najważniejszych wskaźników produkcyjnych decydujących o opłacalności produkcji. Oferowane przez Hotraco Agri komputery są doskonale przygotowane do zainstalowania ich w systemie karmienia dla każdego z gatunków drobiu. Programy komputerowe pozwalają zaoszczędzić zużycie paszy, poprawić stan zdrowotny ptaków i uzyskać lepszą wydajność produkcyjną. Porównanie dziennego zużycia paszy dostarcza niezbędnej informacji o stanie zdrowia ptaków.

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.