Systemy wagowe -> Systemy ważenia ptaków

Zastosowanie

Zastosowanie ważenia ptaków do wszystkich rodzajów produkcji drobiarskiej:

  • tucz bojlera kurzego
  • produkcja jaka wylęgowego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • tucz gęsi
  • stada rodzicielskie gęsi

Opis produktu

Waga działa w oparciu o bardzo dokładnie działające czujniki tensometryczne. Sygnały z czujnika są przekazywane do sterownika mikroklimatycznego który posiada także program do zarządzania procesami produkcyjnymi w kurniku.

Specjalne oprogramowanie które posiada sterownik mikroklimatyczne liczą ilość ważeń ptaków a także przeliczają średnią wagę brojlerów kurzych indyków czy stad rodzicielskich. Sterownik pokazuje także ilość ważeń na przestrzeni 24 godzin