Broilery -> Systemy ważenia ptaków


Oferowana przez Hotraco Agri waga DWS-4-ZW służy do ciągłego losowego ważenia kur lub kogutów w kurniku i składa się z części mechanicznej i elektronicznej oraz współpracującego z wagą komputera z odpowiednim oprogramowaniem.
Waga DWS-4-ZW składa się z zaczepów, łańcuchów, sensora i platformy wagowej (40 cm x 40 cm). W sytuacji, gdy ptak wejdzie na platformę, nacisk jego ciężaru jest wyczuwany przez sensor, który przetwarza siłę nacisku na sygnał elektryczny wysyłany dalej do komputera, który przetwarza ten sygnał i zapisuje w postaci liczbowej jako masa ciała kolejnego zważonego ptaka. Program komputerowy przetwarza zebrane wyniki ważenia ptaków i przedstawia je w postaci tabeli lub wykresów, a także przeprowadza niezbędne obliczenia służące statystycznej ocenie zbieranych wyników ważenia.
Komputer SIRIUS-DWS przetwarza bezpośrednio elektryczny sygnał wysyłany przez sensor, natomiast komputer ORION potrzebuje dodatkowy interfejs LCA lub CAN-IO-LCA zamontowany między sensorem a komputerem.
Dzięki skrzynce przyłączeniowej KK-7P waga może być wyłączona i wyniesiona z kurnika na czas jego czyszczenia i mycia.

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.