Systemy pojenia -> Systemy poideł do odchowu indyka

Zastosowanie

Poidła do tuczu indyka rodzaju :

  • tucz bojlera kurzego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka

Opis produktu

Poidła kubełkowe, zaciskowo montowane na smoczkach i rurze dostarczającej wodę do poideł przy tuczu brojlera kurzego i indyka . Kubełek zawieszony na specjalnej delikatnej sprężynce napełnia się grawitacyjnie; w miarę napełniania pod wpływem ciężaru wody opuszcza się aż do całkowitego odcięcia dopływu wody, natomiast gdy wody ubywa (pisklęta piją wodę z kubełka) kubełek podnosi się uwalniając zawór smoczka, z którego wypływająca woda ponownie napełnia kubełek.

Montaż i demontaż poideł kubełkowych jest szybki i łatwy, dzięki czemu praktycznie w każdej chwili można dostosować linię pojenia do aktualnych potrzeb czyli np tuczu brojlera kurzego lub odchowu będź tuczu indyka. Woda do picia jest tak samo ważna dla ptaków jak pasza.

Programy komputerowe pozwalają na ciągłe śledzenie i zapisywanie zużycia wody w określonych porach dnia, codziennie i w dłuższych okresach czasu. Porównanie zużycia wody umożliwia producentowi na permanentną ocenę stanu zdrowia ptaków i szybkie reagowanie w przypadku jakichkolwiek anomalii (nagły spadek lub wzrost spożycia wody).