Indyki -> Systemy poideł kubełkowych dedykowanych


Poidła kubełkowe, zaciskowo montowane na smoczkach i rurze dostarczającej wodę do poideł, są wyposażone w ruchomy języczek, który pełni rolę zaworu pływakowego odcinającego dopływ wody do miseczki po jej napełnieniu, a który po naciśnięciu przez ptaka dziobem otwiera trzpień smoczka i automatycznie uruchamia wypływ wody do niewielkiej miseczki.
Używanych jest wiele rodzajów poideł kubełkowych, różniących się kształtem kubełka i jego pojemnością, możliwością usytuowania na rurze ze smoczkiem (pionowe lub skośne), a nawet ilością kubełków w jednym poidle.
Interesującym rozwiązaniem są poidła kubełkowe bez zaworu pływakowego dla piskląt jednodniowych na pierwszy okres odchowu (dla młodego drobiu) montowane na smoczku. Kubełek zawieszony na specjalnej delikatnej sprężynce napełnia się grawitacyjnie; w miarę napełniania pod wpływem ciężaru wody opuszcza się aż do całkowitego odcięcia dopływu wody, natomiast gdy wody ubywa (pisklęta piją wodę z kubełka) kubełek podnosi się uwalniając zawór smoczka, z którego wypływająca woda ponownie napełnia kubełek. Umieszczona w poidle śruba pozwala regulować ilość spływającej wody do kubełka, a tym samym regulować czas jego napełniania (wolniej lub szybciej).
Poidła kubełkowe pozwalają zmniejszyć straty wody w niektórych okresach tuczu brojlerów. Montaż i demontaż poideł kubełkowych jest szybki i łatwy, dzięki czemu praktycznie w każdej chwili można dostosować linię pojenia do aktualnych potrzeb.
Poidła kubełkowe można też z powodzeniem wykorzystywać w klatkowym chowie kur montując je przy pomocy sprężynującej blaszki dedykowanej bezpośrednio na kracie bocznej ściany klatki.
Woda do picia jest tak samo ważna dla ptaków jak pasza. Programy komputerowe pozwalają na ciągłe śledzenie i zapisywanie zużycia wody w określonych porach dnia, codziennie i w dłuższych okresach czasu. Porównanie zużycia wody umożliwia producentowi na permanetną ocenę stanu zdrowia ptaków i szybkie reagowanie w przypadku jakichkolwiek anomalii (nagły spadek lub wzrost spożycia wody).

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.