Systemy pojenia -> Systemy poideł kropelkowych

Zastosowanie

Poidła do tuczu indyka rodzaju :

  • tucz bojlera kurzego
  • produkcja indyka
  • tucz indyka
  • stada rodzicielskie produkcja jajka wylęgowego

Opis produktu

W kropelkowym/nipplowym systemie pojenia ptaki już od pierwszego dnia życia pobierają wodę ze smoczków (niple). System ma wiele zalet, m. in. dostarcza ciągle świeżą wodę, zwiększa higienę pojenia i oszczędza czas pracy.

Smoczki z wolnym przepływem wody (ok. 60-90 ml/min) zmniejszają zużycie wody i w znacznym stopniu ograniczają ryzyko nadmiernego zawilgocenia ściółki; wykorzystywane są w tuczu brojlerów i kaczek oraz chowie kur niosek.

Hodowcy brojlerów i kur niosek chętnie montują smoczki o większej wydajności przepływu wody: 100-150 ml wody/ min, a nawet 180 ml wody/min. Innowacyjnym rozwiązaniem są: poidło kropelkowe o zmiennej wydajności przepływu wody, w którym stalowy trzpień porusza się w pionie (wydajność 80-180 ml wody/min) lub w poziomie (wydajność 30-40 ml wody/min).

W linii pojenia kropelkowego instalowane są dwa rodzaje regulacji ciśnienia wody: centralny regulator ciśnienia wspólny dla wszystkich linii pojenia i reduktory ciśnienia montowane oddzielnie dla każdej linii pojenia.

System taki pozwala kontrolować ciśnienie wody dostarczanej do całego systemu pojenia w jednym punkcie oszczędzając czas pracy oraz utrzymywać wyrównane ciśnienie wody we wszystkich liniach pojenia, regulować przepływ wody w okresach zwiększonego lub zmniejszonego pobierania jej przez ptaki zapewniając oszczędne jej zużycie oraz ochronę ściółki przed nadmiernym zawilgoceniem, a także łatwe podłączenie do komputerowego prog ramu kontrolującego poszczególne parametry i sterującego procesem produkcyjnym. Pod poidłami kropelkowymi montowane są miseczki okapowe chroniące przed nadmiernym zawilgoceniem ściółki.

Woda do picia jest tak samo ważna dla ptaków jak pasza. Programy komputerowe pozwalają na ciągłe śledzenie i zapisywanie zużycia wody w określonych porach dnia, codziennie i w dłuższych okresach czasu. Porównanie zużycia wody umożliwia producentowi na permanentną ocenę stanu zdrowia ptaków i szybkie reagowanie w przypadku jakichkolwiek anomalii (nagły spadek lub wzrost spożycia wody).