Reprodukcja -> Rozrzutniki paszy ROTRA i REFLEX


Rozrzutniki paszy granulowanej ROTRA i REFLEX służą w kurnikach ze stadami reprodukcyjnymi do rozrzucania w ściółce niewielkich porcji paszy zarówno w okresie wychowu, jak i produkcji nieśnej, dzięki czemu ptaki są równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni kurnika, utrzymują podobne tempo wzrostu zachowując wysokie wyrównanie mas ciała w całym stadzie, a ponadto są stymulowane do grzebania w ściółce wzmacniając tym samym mięśnie nóg i poprawiając jakość tej ściółki oraz zaspakajając swoje naturalne zachowanie, co poprawia dobrostan ptaków.
Rozrzutnik ROTRA wmontowany w oddzielną linię zadawania paszy jest zawieszony na wysokości ok. 1,3-1,5 m nad ściółką i w określonych porach dnia automatycznie uruchamiany rozrzuca granulat przy pomocy odpowiedniego dysku rotacyjnego wokół na odległość 6-7 m; w kurniku o długości ok. 70 m i szerokości ok. 12 m należy umieścić pięć rozrzutników ROTRA, aby optymalnie pokryć całą powierzchnię użytkowaną przez ptaki. Włączanie rozrzutnika jest sygnalizowane dźwiękiem syreny jako dodatkowa zachęta dla ptaków do grzebania w ściółce i wyjadania rozrzuconych granulek paszy.
Rozrzutnik paszy granulowanej REFLEX jest ustawiany w kurnikach ze stadami reprodukcyjnymi i wykorzystywany w okresie wychowu kurek i kogutów. Rozrzutniki REFLEX to przenośne umieszczone na trzech nogach skrzynie zasypowe o pojemności 550 l (ok. 350 kg paszy) wyposażone w dolnej części w odpowiednio zaprojektowany dysk z indywidualnym napędem, dzięki czemu granulat może być równomiernie rozsypywany w promieniu od 3-12 m.

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.